_____   _        _____      _
|_  _|___ | |_ ___ ___  | _ | ___ ___ | |_ ___
 | | | -_|| '_||  || . | |  __|| . ||_ -|| _||_ -|
 |_| |___||_,_||_|_||___| |__|  |___||___||_| |___|


  
Aşağıdaki TemperMonkey scripti yardımıyla istediğiniz postu kaydedebilirsiniz. Script içindeki kişisel anahtar değişkenine bir
anahtar tanımlamayı unutmayın.


// ==UserScript==
// @name     Teknoseyir Post Kaydedici
// @namespace  http://seyir.ml
// @version   0.1
// @description Teknoseyir'den silinse bile ne olduğunu hatırlamak için ilgili postun kaydını tutan araç.
// @author    @Martin
// @match    https://teknoseyir.com/*
// @grant    none
// ==/UserScript==

(function() {
  'use strict';

  $(document).ready(function() {
  kaydetButonuEkle();
  });

  // ================================ + + Kişisel Anahtar + + =====================
  // Maksimum 8 karakter. Sadece A-Z'ye ve 0-9'a kadar harf ve rakamları içerebilir.
  // Özel karakter kullanmayınız.
  // 8 Karakterden fazlası dikkate alınmayacaktır. Unutma bu bir şifre değil.
  // Sadece kaydettiğin gönderileri bir arada görebilmen ve
  // başkasının senin adına kayıt yapmasını engellemek için.
  var kisiselAnahtar = "xxxxxxxxx" //<<<<------xxxx yerine kendi anahtarını tanımla.
  // ================================ + + Kişisel Anahtar + + =====================
  // ------------------------------------------------------------------------------


  var sutun = document.getElementById('col-left');
  var listObserver = new MutationObserver(icerikEklendi);
  var $spinner = $(' <i class="fa fa-cog fa-spin"></i>');

  listObserver.observe(sutun, { attributes: false, childList: true, characterData: false });

  function icerikEklendi(){
    //sütuna elementler eklendiğinde yüklenmesi için 3 saniye veriyorum.
    setTimeout(()=>{
      kaydetButonuEkle();
    }, 3000);
  }


  function kaydetButonuEkle(){

    //önceden koyduğumuz bağlantıları kaldıralım
    $("[id^=kaydet]").remove();

    $("[id^=post]").each(function(index) {

      var postId = $(this).children("div.post-actions").children("a.yorum_yap").attr("data-object_id")

      var unutmaLink = $("<a href='#' id='kaydet-"+postId+"' onclick='return false;'>Kaydet</a>");
      $(this).children("div.post-actions").prepend(unutmaLink);

    });
  }

  $(document).on("click","[id^=kaydet]", function () {
    var tiklananBtnId = $(this).attr('id');
    tiklananBtnId = (tiklananBtnId.split("-"))[1];

    //Bu author Id sayfayı ziyaret eden üyeye ait.
    //Postu gönderen üyenin id'si değil!!!!!
    var kaydedenUserId = dataLayer[1].userId;

    var postId = tiklananBtnId;

    $("#kaydet-"+tiklananBtnId).after($spinner);

    $.post("https://seyir.ml/teknoparse.php", {
      postId: postId,
      kaydedenUserId: kaydedenUserId,
      kisiselAnahtar: kisiselAnahtar
    },
    function (data, status) {
      if (status === 'success') {
        console.log("Başarılı : " + data);
        $spinner.remove();
        $("#kaydet-"+tiklananBtnId).text("Kaydedildi");
      }
    });
  });
})();